Cinema d´animació.

Arà que som i estem en s´estiu, dixe (una entrada de cine categoriaze) d`unes pelicules que´m varen agradar:

The Triplets of Belleville.

Chico & Rita.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/chico-y-rita/primer-trailer-chico-rita-mariscal-trueba/971953/

Valse avec Bachir:

Wall-e:

El cinema d’animació es creen dibuixant cada fotograma. Al principi es pintava cada fotograma i després era filmat, procés que es va accelerar en aparèixer les noves tecnologies.

 

Etimològicament:  animātiō: acte de portar algo (animar o donar vida a… .) subfitxe -ātiō (“acte de”),

Say your words


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 11 4 ?